MenyAnlaggningsregister.se
Tillgång, omsättningstillgång och anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar och anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier
Anskaffningsvärde anläggningstillgångar
Värdering av tillgångar
Anskaffning av anläggningstillgång
Avskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
Uppskrivning av anläggningstillgång
Försäljning av anläggningstillgång
Anskaffning av finansiell tillgång
Försäljning av finansiell tillgång
Kvarvarande innehav av finansiella tillgångar
Tilläggsupplysningar för tillgångar
Lathund för bokföring av tillgångar
Register för tillgångar, eget kapital och skulder
Länktips

Försäljning av finansiella tillgångar

Vid en försäljning av en finansiell tillgång uppstår oftast en vinst eller en förlust. En försäljning av en finansiell tillgång skall registreras i anläggningsregistret och kan bokföras via journal från anläggningsregistret eller genom en manuell kontering i bokföringsprogrammet. Finansiella tillgångar som innehas och omsätts i näringsverksamhet deklareras i inkomstslaget näringsverksamhet men enligt skattereglerna för kapitalinkomster vilket innebär att beskattning sker när finansiella tillgångar säljs. Det skattemässiga resultatet vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde.

När man säljer en finansiell tillgång så registrerar man det här i anläggningsregistret och sedan kan man genom att skriva ut en journal få ut ett bokföringsunderlag på alla försäljningar under en viss period vilket bokförs i bokföringsprogrammet.

Exempel, försäljning av aktier till ett försäljningspris om 140 000 SEK i ett företag med affärsidé att aktivt handla med aktier

Konto Debet Kredit
1941 Depåkonto 140 000  
3011 Aktier   140 000